Ε.Κ.Κ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Ε.Κ.Κ.

Πρόεδρος:  Χρήστος Καβαλής
Αντιπρόεδρος:  Νικόλαος Πολίτης
Αντιπρόεδρος:  Ιωακείμ Φλεβοτομάς
Γραμματέας:  Χρυσάνθη Σκουφαρίδου
Ταμίας:  Αντώνης Ιορδανίδης
Επόπτρια Γραφείων:  Στέλλα Κυριάζη
Μέλος:  Στέφανος Αργυρίου
Μέλος:  Μιχάλης Γκρουνστέιν
Μέλος:  Δήμος Πατρίκιος
Μέλος:  Αντώνης Διαμαντίδης
Μέλος:  Πάρις Οικονόμου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η ΑΘΜ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Χρήστος  Καβαλής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: Στέλλα Κυριάζη
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Μιχάλης Γκρουνστέιν
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Ιωακείμ Φλεβοτομάς
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΜΕΛΟΣ: Πάρις Οικονόμου
ΜΕΛΟΣ: Α. Ρούσσος
ΜΕΛΟΣ: Ν. Καζαμία
ΜΕΛΟΣ: Μ. Δαμουλάκης
ΜΕΛΟΣ: Μ. Μπισσάρα
ΜΕΛΟΣ: Θ. Βαγιωνίτης
ΜΕΛΟΣ: Ε.Οικονόμου
ΜΕΛΟΣ: Ρ.Σουλιώτη