ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ”

Με το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τον κύριο Γ. Χριστοφίδη, έκρινε παιδαγωγικά σκόπιμο να πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την «Πρόληψη ατυχημάτων». Το θέμα θεωρήθηκε ιδιαίτερα επίκαιρο μιας και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των παιδικών ατυχημάτων τόσο στο χώρο των σχολείων, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών.

Ως ημέρα διεξάγωγης του σεμιναρίου ορίστηκε το Σάββατο 21 Μαΐου 2016. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών έκαστη. Στην πρώτη φάση, συμμετείχαν οι τρεις πρώτες τάξεις του σχολείου, ενώ στη δεύτερη φάση οι Δ?, Ε? και Στ? τάξεις. Μάλιστα, πριν την έναρξη του σεμιναρίου μοιράστηκε σε όλους τους μαθητές σχετικό ερωτηματολόγιο με στόχο τη διεξαγωγή συμπερασμάτων κατά την ολοκλήρωση της παρουσίασης.

Ο κ. Χριστοφίδης φρόντισε να κάνει εκτενή αναφορά στις κατηγορίες ατυχημάτων που εκδηλώνονται με μεγάλη συχνότητα στις μέρες μας και ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι πρόληψής τους με παραδείγματα επιλεγμένα από την καθημερινή ζωή των παιδιών.

Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, με την αμεσότητα και τη μαθητοκεντρική προσέγγιση, που προτιμά να υιοθετεί, κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι είχαν ενεργό συμμετοχή καθόλη τη διάρκεια της παρουσίασης.

Αξιοσημείωτο υπήρξε το γεγονός, πως ο κ. Χριστοφίδης, μέσα από το εκπαιδευτικό σεμινάριο που μας παρουσίασε δεν καλλιέργησε κλίμα φόβου στα παιδιά. Αντιθέτως, μερίμνησε, με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, να μεταφέρει στους μικρούς μαθητές ένα όμορφο και ουσιαστικό μήνυμα: η πρόληψη ατυχημάτων δε σημαίνει «φοβάμαι τα πάντα», αλλά «σκέφτομαι πριν κάνω κάτι, για να αποφύγω ένα ατύχημα».

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί πως κ. Χριστοφίδης επιλέγει πάντα να μας παρουσιάσει ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των μαθητών και που συνάδουν απόλυτα με τους διδακτικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος. Για αυτό το λόγο, επιδίωξη του σχολείου μας είναι να συνεχιστεί και τη νέα σχολική χρονιά η εποικοδομητική συνεργασία μας με τον κύριο Χριστοφίδη με ακόμα περισσότερα ενδιαφέροντα και αξιόλογα σεμινάρια!

Γράφουν οι εκπαιδευτικοί Αναστάσιος Αναστασίου και Ευαγγελία Χουλιαρά